De cookiewetgeving in België ontrafeld

door QUEROMEDIA
Hoe zit het nu precies met de cookiewetgeving in België? En hoe streng is België ten opzichte van onze buurlanden?

De cookiewetgeving in België ontrafeld

Cookies, ze zijn de heilige graal van elke online marketeer. De Europese Commissie is er echter niet zo tuk op: cookies zouden de privacy immers in gevaar brengen. En dus voerde die commissie een tijdje geleden een strengere richtlijn in, die het gebruik van cookies moet regelen. Die richtlijn is echter vrij voor interpretatie, waardoor elk land andere regels oplegt. Gevolg: verwarring alom! Hoe zit het nu precies met de cookiewetgeving in België? En hoe streng is België ten opzichte van onze buurlanden?

De cookiewetgeving in België

In België moet je je bezoekers niet alleen duidelijk informeren over het gebruik van cookies op je website, de gebruiker moet ook impliciet toestemming geven en de mogelijkheid hebben om cookies te weigeren:

  • Je moet je bezoekers informeren over het gebruik van cookies. Het moet met andere woorden vermeld staan in je algemene voorwaarden, je privacy statement en je disclaimer.
  • Je bezoekers moeten impliciet akkoord gaan met het gebruik van cookies. Landt een nieuwe bezoeker op je website, dan moet die een duidelijke boodschap te zien krijgen waarin je vermeldt dat je cookies gebruikt. Laat je bezoekers ook weten dat ze akkoord gaan indien ze de melding wegklikken.

Belangrijke opmerking hierbij is dat de impliciete toestemming vooral verplicht is bij zogenaamde third party cookies, terwijl dit bij first party cookies meestal niet verplicht is. First party cookies worden gebruikt door de website zelf om de website optimaal te doen functioneren. Dan denken we bijvoorbeeld aan cookies die bepaalde data in een formulier reeds kunnen invullen op basis van een vorig bezoek of cookies die nodig zijn om te kunnen inloggen. Third party cookies zijn cookies die veelal niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derde partijen zoals Google of Facebook. Het zijn vooral die third party cookies die gebruikt worden voor reclame- en marketingdoeleinden.

De cookiewetgeving in het buitenland

Nederland:
In Nederland werd de richtlijn in het begin zeer streng geïnterpreteerd, waardoor bezoekers expliciete toestemming moesten geven voor het gebruik van cookies. Ondertussen is dit echter afgezwakt, waardoor de wet meer in lijn ligt met de Belgische wet: impliciete toestemming is nu voldoende.

Verenigd Koninkrijk:
In het Verenigd Koninkrijk gelden dezelfde regels als in Nederland, bezoekers moeten impliciete toestemming geven voor het gebruik van cookies.

Duitsland:
In Duitsland is er geen aparte cookiewet, men gaat er vanuit dat de huidige privacywet dit al regelt. De Duitse telecommunicatiewet is vrij streng, je moet bezoekers informeren en toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Frankrijk:
In Frankrijk is onlangs een nieuwe cookiewet van kracht gegaan. Ze is vrij streng: bezoekers moeten niet alleen toestemming geven voor het gebruik van cookies, ze moeten het ook expliciet kunnen afwijzen.