Illustraties

Een website zonder beeldmateriaal is vandaag ondenkbaar. Tenzij u zelf de illustraties kan aanleveren, gaan wij voor u op zoek.

Auteursrechtelijk beschermde illustraties kopen we aan,,anders zou u later wel eens voor een onaangename verrassing kunnen komen te staan. We gaan ervan uit dat het beeldmateriaal dat u ons aanlevert uw eigendom is en bijgevolg vrij kan gepubliceerd worden.

Na het opleveren van de website zal u de inhoud zelf kunnen beheren.